центр айн ренд в україні

Що таке
Об’єктивізм?

Це філософська система, створена непересічною особистістю — американською письменницею та філософинею Айн Ренд. Вона змогла вистояти в часи кривавої соціалістичної революції 1917 року, пережила роки воєнного комунізму й побачила всю глибину цієї людоненависної ідеології. Ідеології, яка скалічила та знищила мільйони життів за короткий період свого існування.Після втечі в США Айн Ренд осмислила свій радянський досвід і виклала його в художніх та філософських творах. Вона створила витончену та просту систему поглядів та цінностей — Об’єктивізм.Головною цінністю Об’єктивізму є вільна людина, індивід, який йде своїм шляхом. Цей погляд на людську особистість, як на Я з великої літери, разюче відрізняється від панівних ідеологій у XX сторіччі, які, прикриваючись брехнею про побудову ідеального світу, принесли людству лише горе та страждання.Віра в людину як творця власної долі стала підґрунтям, яке забезпечило Айн Ренд підтримку десятків тисяч прихильників та лаври чи не найпопулярнішої авторки у світі, попри шалену критику за її возвеличення людського Я.


Метафізика

Реальність існує як об’єктивний абсолют — факти є фактами, незалежними від почуттів, бажань, сподівань чи страхів людини.Айн Ренд, «Introducing Objectivism»
Метафізика — це розділ філософії, який вивчає фундаментальну природу існування, включаючи людську природу та наше місце у світі. У цій сфері об’єктивізм стверджує, що:Існує об’єктивна реальність, незалежна від нашого розуму, у якій речі існують, мають певну ідентичність і взаємодіють причинно.

Реальність існує в природному світі, який ми сприймаємо і в якому живемо; немає надприродного світу.

Не існує дихотомії між розумом і тілом, матерією й духом.

У нас є воля та свобода вибору.
1. Об’єктивна реальність

Об’єктивізм отримав свою назву як філософія завдяки своїй фундаментальній прихильності до об’єктивності. Поняття об’єктивності має різні (але пов’язані між собою) значення в кожній галузі філософії. У метафізиці говорити, що щось об’єктивне, означає, що воно існує у світі незалежно від нашого розуму. Це не залежить від того, що ми думаємо чи відчуваємо з цього приводу, або від того, чи знаємо ми про це. Це те, що ми маємо на увазі, коли кажемо, що існує об’єктивна реальність або, що щось є об’єктивним фактом. Ми протиставляємо об’єктивне суб’єктивному, те, що є в нашій свідомості — думки, почуття, бажання тощо.

Величезний ландшафт існування як такого — від пустель до боліт, від атомів до галактик, від примітивних форм життя до людей, від клітин до суспільств — включає речі, що різняться у всіх аспектах. Але про кожну з них ми можемо сказати дві речі:

— Ця річ існує.

— Ця річ має певну ідентичність.

«Існування» та «ідентичність» — це два фундаментальних поняття, які застосовуються до всього. Об’єктивізм вважає, що це фундаментальні факти, або аксіоми, які лежать в основі всього знання. Аксіома існування не говорить нам про те, що існує; він говорить лише про те, що речі існують. Аксіома ідентичності не говорить нам, якими властивостями володіє певна річ; вона говорить лише про те, що якими б властивостями вона не володіла, вона має ті, а не інші. Тобто, «А» — це завжди «А»; Не може бути речі, яка «А» й «не-А» одночасно.

Закон ідентичності має важливе значення для дії: річ не може діяти всупереч своїй природі. Камінь може котитися з гори, але не в гору. Дії відбуваються не випадково. Дії мають причини. Вони викликані природою сутностей, які діють (та обставинами, у яких вони діють, які складаються з інших сутностей). Як наслідок, одне й те ж за тих самих обставин буде діяти однаково. Це закон причинності, і він лежить в основі наших повсякденних знань про те, як поводяться речі, а також наукових теорій про атоми, гени, хвороби тощо.2. Природне проти надприродного

Термін «природа» в найширшому значенні позначає світ фізичних об’єктів, що існують у просторі та часі. Це світ, який ми сприймаємо й можемо вивчати раціональними методами. Термін означає світ, реальність, існування. Але він підкреслює той факт, що речі мають природу — ідентичність — і взаємодіють відповідно до причинного закону.

Багато філософських шкіл та течій говорять про існування поза природою — надприродний світ. Більшість великих релігій говорять про бога (або богів) разом з ангелами та іншими духами та небо, де ми маємо якесь життя після смерті. Об’єктивізм не погоджується з будь-яким уявленням про надприродне як про несумісне з об’єктивністю та закономірністю природи.

Немає раціональних підстав для віри у світ поза природою, а також життя поза нею. Але на відміну від уявлення про природу як про холодну й безглузду сферу, об’єктивізм вважає, що ми живемо в «доброзичливому Всесвіті». Ми істоти, добре адаптовані до реального світу, у якому ми живемо, зі свободою прокладати власний шлях і здатністю досягати щастя.3. Розум і тіло

Сьогодні філософи та вчені–когнітивісти досліджують зв’язок між розумом і тілом, зокрема зв’язок між свідомістю та мозком. Але відмінність між розумом і тілом має більш широке культурне значення. Деякі філософські течії та школи вважають, що людська природа роздвоєна на нижче я та вище я. Розум (або душа) — це окрема сутність, відмінна від тіла, у якому вона живе. Наші почуття і світські бажання виникають із тіла й орієнтовані на нижчу сферу природи, тоді як наш розум і дух прагнуть до вищої сфери, у яку душа повертається після смерті.

Це роздвоєння породжує віру в притаманний конфлікт між розумом і тілом, а також між матеріальною та духовною діяльністю.

Конфлікт набуває різних форм, як світських, так і релігійних поглядів. Однією з поширених форм є переконання, що мораль не є практичною. Ідея передбачає, що моральні ідеали є духовними, тоді як практичність — це питання матеріальних справ. Наприклад, багато захисників капіталізму посилаються на його практичні переваги в економічних результатах, але неохоче відстоюють моральність системи, заснованої на власних інтересах. Об’єктивізм відкидає цю дихотомію, ставлячи під сумнів моральні припущення.

Різниця між розумом і тілом є, але немає дихотомії чи конфлікту. Вони — аспекти людської природи. Ми живі організми, і всі наші здібності, як розумові, так і фізичні, працюють разом, щоби зберегти нас у живих.4. Вільна воля проти детермінізму

Питання вільної волі проти детермінізму є одним із фундаментальних, стійких питань у філософії. Чи є в нас справжній вибір серед альтернативних дій? Чи ми справді контролюємо свій вибір? Або ми діємо з необхідності?

Об’єктивізм вважає, що в нас є свобода волі. Ми обираємо свої дії через безпосередній контроль над внутрішніми діями нашого розуму. Думаючи про обіцянку, ви можете зосередитися на вартості дотримання слова або на короткостроковій вигоді від порушення обіцянки, і ви будете діяти відповідно. Факт вільної волі є очевидним: ми можемо безпосередньо спостерігати, що в нас є здатність контролювати власний розум, зосереджувати свої думки на тих чи інших міркуваннях, а отже, керувати власними діями.

Детерміністи стверджують, що вільна воля несумісна з наукою, і що вірити у вільну волю означає заперечувати причинно-наслідковий зв’язок. Об’єктивісти не згодні. Закон причинності говорить, що речі діють відповідно до їхньої природи. Більярдні кулі реагують механічно; вони не прагнуть зайти в кишеню. Живі організми дійсно прагнуть — жити. Їхня цільова дія — це вища, більш спрямована всередину форма причинності. Людська сила вибору — це ще один крок у внутрішньому контролі, на якому ми викликаємо свої дії шляхом добровільної уваги.

У цьому відношенні вільна воля висвітлює істотний аспект об’єктивістського погляду на розум і тіло. Хоча ми заперечуємо існування надприродного царства та вічної душі, відокремленої від тіла, об’єктивісти не сприймають матеріалістичного чи редукціоністського погляду на розум. Свідомість є справжньою частиною природи, і людська форма свідомості з нашою відмінною здатністю до розуму та свободи — це те, що вона є. Наукові досягнення допоможуть пояснити, як нервова система породжує ці здібності, але пояснення не є скороченням.

Наша свобода вибору дій — це суть того, що означає бути людиною. Це лежить в основі нашої потреби в моральному керівництві та моральних ідеалах, якими слід жити. Те, що ми називаємо нашими духовними потребами, не суперечить нашим фізичним чи біологічним потребам. Об’єктивізм вважає, що «духовні цінності» мають життєво важливе значення для щастя. Духовні цінності — ті, що стосуються потреб людської свідомості, що випливають зі здатності людини до розуму, творчості, вільної волі та самосвідомості. Ці потреби включають самооцінку, любов, мистецтво та філософію. Досягнення цих цінностей у житті не менш важливе, ніж задоволення матеріальних потреб та досягнення мирського успіху.

Епістемологія

Розум інтегрує сприйняття людини шляхом формування абстракцій або уявлень, тим самим піднімаючи знання людини від перцептивного рівня, який мають тварини, до концептуального рівня, якого вона одна може досягти. Метод, який розум використовує в цьому процесі, — логіка, а логіка — це мистецтво несуперечливої ідентифікації.Айн Ренд, «Philosophy, Who Needs It»
Об’єктивізм вважає, що основою будь-якого знання є сприйняття. Ми сприймаємо реальність через зір, слух, дотик, смак і нюх. У цьому відношенні об’єктивізм є емпіричною філософією, у згоді з Арістотелем та багатьма іншими філософами, на відміну від раціоналізму таких мислителів, як Рене Декарт, які вважають, що сприйняття ненадійне, а знання ґрунтуються на абстрактних істинах, таких як аксіоми геометрії.

Ми сприймаємо окремі речі, але маємо здатність сприймати спільні риси між ними. Коні, наприклад, схожі між собою і відрізняються від собак. Ми інтегруємо сприйняття коней у єдину розумову одиницю, виражену одним словом. Коли ви говорите або думаєте «кінь», ваш розум використовує сформовану вами концепцію, яка стосується всіх коней, які коли-небудь були або будуть. Поняття — це абстракції, які ідентифікують необмежену кількість речей одночасно. Концепції дозволяють формулювати причинно-наслідкові закони, моральні принципи та інші узагальнення.

Методом концептуального пізнання є логіка. Оскільки в реальності немає суперечностей (закон тотожності), дві ідеї, що суперечать одна одній, не можуть бути істинними; і будь-яка думка, що суперечить фактам, які ми можемо спостерігати своїми чуттями, має бути хибною. Логіка дає нам стандарти, якими ми можемо керувати мисленням. Науковий метод — це вдосконалена форма логічного міркування. Завдяки цьому розум відкрив таємниці природи і зробив можливим нашу промислову цивілізацію з усім її багатством та комфортом!

Об’єктивність не завжди проста, але можлива. Ця впевненість ґрунтується на принципі «першості існування», який Айн Ренд описала як принцип, що Всесвіт існує незалежно від свідомості, що речі є такими, якими вони є, що вони мають певну природу, ідентичність. Епістемологічний наслідок — це аксіома того, що свідомість — це здатність сприймати те, що існує — і що людина здобуває знання, дивлячись назовні.

Протилежна позиція — це першість свідомості: об’єкти нашого пізнання не є незалежними, а створені або сконструйовані нашим розумом. Вважається, що, ніщо не є реальним, поки ми це не сприймаємо щось або не думаємо про щось. Цей релятивістський погляд набуває багатьох форм. Існує культурний релятивізм — ідея про те, що різні культури живуть у різних реаліях, сформованих їхніми власними припущеннями. Існує постмодерністське твердження, що мова формує категорії, які ми використовуємо для інтерпретації світу.

Реальність не є функцією наших слів чи уявлень. Без об’єктивної реальності не може бути ні ідей, ні слів; вони не мали б на що посилатися. Бути свідомим — у будь-якій формі, на будь-якому рівні — означає усвідомлювати те, що існує і є тим, що воно є. Першість існування — це очевидна істина. Заперечення цього — інтелектуальний еквівалент закриття очей під час руху автомобіля та сподівання, що дорога відповідатиме вашому керуванню.

А як щодо емоцій? В «Атлант розправив плечі», коли героїня Даґні Таґґарт опиняється перед складним вибором, чоловік, якого вона любить, каже: «Якщо будь-яка ваша невизначеність є конфліктом між вашим серцем і вашим розумом, слідуйте за своїм розумом». Це виражає інший аспект розуму: розум — це пізнавальна здатність. Його функція полягає в отриманні знань про світ, включаючи знання про нас самих, наші цілі та найкращі шляхи їх досягнення. Емоції поряд із почуттями та бажаннями є афективними режимами свідомості. Пізнання ідентифікує речі та факти; афект реагує на них як на хороші чи погані для нас, і відповідно мотивує на дії.

Емоційні реакції спираються на пізнання; вони є результатом того, як ми інтерпретуємо те, на що реагуємо. Наприклад, страх — це реакція на те, що ми сприймаємо як загрозу. Припустимо, сором’язлива людина боїться йти на вечірку, тому що в неї є неявне переконання, що їй немає чого сказати цікавого. Ця віра є результатом минулого досвіду. Це може бути правдою чи ні, але почуття страху не є доказом того, що це правда.

Чи означає це, що об’єктивісти зневажають емоції? Звісно, ні! Об’єктивізм вважає, що нам потрібна радість, гордість, любов і пристрасть, щоби досягти наших цінностей під керівництвом розуму. Немає внутрішнього конфлікту між розумом та емоціями. Але вони грають різні ролі, спільно підтримуючи наше життя.

Етика

Об’єктивістська етика вважає життя людини еталоном цінності, а її власне життя — етичною метою кожної окремої людини…— Айн Ренд, The Virtue of Selfishness
Тисячі років людей навчали, що добро та чесноти полягають у служінні іншим. «Люби свого брата, як самого себе», навчає нас християнське писання. «Від кожного відповідно до його можливостей, кожному відповідно до його потреб» проповідують марксисти. Утилітарні філософи, багато з яких захищали капіталізм та вільний ринок, навчали, що треба діяти так, аби досягати «найбільшого блага для найбільшої кількості».

Об’єктивістська етика перебудовує мораль із нуля. «Ви не можете сказати “я тебе люблю”, не сказавши при цьому «я»», — написала Айн Ренд. Згідно з об’єктивізмом, власне життя й щастя людини є вищим благом. Для досягнення щастя потрібна мораль раціонального егоїзму.

Головними цінностями для людини є Розум, Мета та Самоповага.

Розум, тому що він є нашим засобом отримання знань, а завдяки виробництву — засобом виживання. Мета, тому що кожен із нас має вільну волю й повинен спрямовувати себе до обраних цілей через обраний життєвий шлях. Самоповага, тому що без неї людина не може повністю витримати зусилля, спрямовані на вирішення життєвих викликів.

Чесноти об’єктивізму визначають принципи дій, які ведуть до досягнення об’єктивних цінностей, розглянутих у повному контексті людського життя. Ключовий принцип об’єктивістської етики — раціональність. Етика передбачає цілісність — інтеграцію наших принципів і наших дій. Раціональна істота практикує чесність, люблячи правду більше, ніж обман. Доброчесна людина цінує незалежність.

Об’єктивістська етика — це кодекс, який шанує досягнення та оспівує велич. Шанує творчість не тільки творців, але промисловців та інженерів, інвесторів та винахідників, оскільки їхня робота відбиває ту саму мужність, відданість справі та чесність. Вважається, що будь-яка робота варта того, щоби вона була добре і продумано виконана в будь-якій сфері життя та на будь-якій шкалі досягнень — від фабричного працівника до генерального директора корпорації та найбільш талановитого композитора.

Вихваляючи «чесноту егоїзму», як назвала Ренд свою книгу з етики, вона кинула виклик загальноприйнятій альтруїстичній моралі. Альтруїзм — це буквально філософія «іншості». Ця мораль передбачає, що егоїзм є експлуататорським; що власні інтереси означають отримувати максимум для себе будь-якими засобами коштом інших, створюючи вічний конфлікт інтересів. Мораль альтруїстів проповідує самопожертву та смирення.

Об’єктивізм визначає власні інтереси з погляду задоволення своїх довгострокових потреб, як духовних, так і матеріальних, та реалізації всього свого потенціалу. Для цього нам потрібно практикувати раціональність та інші чесноти. Зберігаючи чесноту егоїзму, іншими словами, об’єктивізм однаково підтримує егоїзм чесноти.

А як щодо милосердя та щедрості? Вони можуть бути елементами доброзичливих відносин, які служать нашим інтересам. Але вони не є первинними чеснотами чи найвищим знаком благородства, як стверджує альтруїзм. Ця честь належить досягненням. Як каже Ренд:

«Людей навчали, що найвища чеснота — це не досягати, а віддавати. Проте не можна дати те, що не було створено. Створення передує розповсюдженню — або не буде нічого розповсюджувати. Потреба творця випереджає потреби будь-якого можливого бенефіціара. Проте нас вчать захоплюватися тими, хто роздає подарунки, яких вони не зробили, а не тими, хто зробили ці подарунки можливими. Ми хвалимо акт милосердя. Ми знизуємо плечима під час акту досягнення».

Політика

Капіталізм — це суспільна система, що базується на визнанні прав особистості, включаючи права власності, у якій усе майно є приватною власністю. Визнання прав особистості тягне за собою вигнання фізичної сили з людських стосунків… Єдиною функцією уряду в такому суспільстві є захист прав людини…— Айн Ренд, Capitalism: The Unknown Ideal
Об’єктивістська політична філософія має два основні елементи: особисті права на життя, свободу, власність та прагнення до щастя; та обмежений уряд, єдиною функцією якого є захист прав відповідно до об’єктивних законів. Капіталізм — це політико-економічна система, передбачена цими принципами. Об’єктивізм узгоджується з основними політичними принципами Декларації незалежності США. Він поділяє політичні ідеали класичної ліберальної та сучасної лібертаріанської традицій. Але Об’єктивізм підтримує ці принципи та ідеали своєю самобутньою етичною філософією.

Індивідуальні права

Об’єктивістська етика стверджує, що кожна особа має моральне право на життя та щастя. Якщо ми хочемо жити за цим стандартом, наша фундаментальна суспільна потреба — це свобода діяти незалежно в суспільстві, за власним вибором, без примусу з боку інших. Це основа принципу прав особистості. Як зауважила Ренд, «право — це моральний принцип, що визначає та санкціонує свободу дій людини в соціальному контексті».

Коли права реалізуються в політико-правовій системі, вони захищають різні виміри свободи й забороняють застосування певних видів сили. Право на життя захищає нашу свободу зберігати себе, забороняючи вбивства, напади та іншу шкоду. Право на свободу захищає нашу свободу дій у нашому особистому, професійному та суспільному житті, зокрема свободу совісті, свободу слова та свободу укладання договорів, забороняючи примусове втручання та обмеження. Право власності захищає нашу свободу набувати майно, зберігати плоди нашої праці та використовувати або розпоряджатися ними, як вважатимемо за потрібне, забороняючи крадіжки та шахрайство.

Це права на дії. Вони не гарантують, що ми досягнемо щастя, придбаємо багатство або досягнемо успіху у своїх діях. Ці права не покладають на інших зобов’язань, крім зобов’язання не застосовувати силу проти нас. Деякі люди вважають, що ми також маємо «права» на такі товари, як їжа, житло або медична допомога. У вільному суспільстві таких прав бути не може, оскільки вони змушують інших надавати блага, що порушує їхню свободу.

Права на життя, свободу, власність та пошуки щастя дозволяють нам жити торгівлею, а не владою. Торгівля — це добровільний обмін із взаємною вигодою. Як сказала Ренд, «принцип торгівлі є єдиним раціональним етичним принципом для всіх людських відносин, особистих та соціальних, приватних та суспільних, духовних та матеріальних. Це принцип справедливості».

Торговець — це людина, яка заробляє те, що отримує, не дає й не бере незаслуженого. Він ставиться до людей не як до панів чи рабів, а як до незалежних рівних собі індивідів. Він має справу з людьми за допомогою вільного, добровільного обміну — обміну, який приносить користь обом сторонам.

Обмежений уряд

Уряд — це інституція, яка має право застосовувати певні правила на контрольованій території. Об’єктивізм вважає, що єдиною метою уряду є захист прав особистості.

Основна позитивна послуга уряду — це система цивільного законодавства для вирішення суперечок щодо таких речей, як точні межі права власності, умови договорів та завдання шкоди. Цивільні закони та суди дозволяють нам вирішувати такі спори раціональним, мирним шляхом — силою аргументів, а не силою зброї. Ця функція створює контекст, необхідний виробникам та торговцям для надійного довгострокового планування та укладання контрактів, що є необхідною умовою для вундеркіндів глобального капіталістичного виробництва, а також чудес та зручностей сучасного життя. Негативна функція уряду полягає в захисті прав своїх громадян від застосування сили злочинцями через кримінальні закони, що застосовуються поліцією та судами. Негативна функція полягає також і в захисті країни від іноземних агресорів.

Як у цивільній, так і в кримінальній сферах право функціонує, забезпечуючи чіткі стандарти визначення того, які дії та взаємодія між людьми відповідають правам особистості. Об’єктивність у праві має вирішальне значення для його функції. Закони повинні бути чітко виражені з погляду основних принципів. Настільки поширені сьогодні надзвичайно детальні програмні закони порушують цей принцип, а також розпливчасті стандарти, згідно з якими видається багато нормативних актів. Закон повинен бути зрозумілим людям, на яких він накладається. Суди мають бути побудовані таким чином, щоб об’єктивність та неупередженість були ознаками будь-якого судового рішення. І закон завжди повинен ґрунтуватися на принципах прав.

Оскільки права порушуються шляхом застосування сили або загрози застосування сили («ваші гроші або ваше життя»), уряд має виключне право застосовувати силу у відповідь. Влада уряду — це сила зброї — і це небезпечна сила. Уряди можуть, і часто використовують цю владу, щоб експлуатувати, поневолювати і вбивати своїх громадян, а також вести агресивну війну проти інших — як це настільки жорстоко демонстрували нацистська Німеччина та радянський комунізм.

Навіть сьогодні більш вільні країни не скрупульозно поважають права особи. Обмежений уряд, який поважає права, не мав би системи соціального забезпечення та системи примусових виплат пенсій, таких як соціальне страхування в США. Він не мав би служб із відкритими та невиразно визначеними регуляторними повноваженнями щодо бізнесу та працівників. Не було б ні антимонопольного законодавства, ні законів про зонування, ні антинаркотичних законів. Це не означає, що у вільному суспільстві не буде страхування на випадок безробіття, пенсій, окремих районів чи громадських кампаній зі зменшення зловживання наркотиками. Але якби люди хотіли чогось із цього, вони б бралися за це приватно та добровільно, шляхом індивідуальних договорів та вільних асоціацій. Ніхто не мав би права нав’язувати свої уподобання комусь іншому за допомогою урядової сили примусу.

Деякі лібертаріанці є анархістами, які вважають, що система «вільного ринку» конкуруючих органів захисту може забезпечити «немонополістичну» систему захисту прав. Але права не можуть бути забезпечені без єдиних законів та єдиних способів їх забезпечення. Конкуренція на вільному ринку передбачає, що права вже забезпечені — що люди захищені від нападу, що права власності поважаються, а договори виконуються. Анархісти хочуть, щоби ринкова конкуренція створила саме той захист, який звільняє людину від сили. На практиці анархізм означав би групову війну.

Капіталізм

Капіталізм — це не просто система економічної свободи, а тим більше економічна система, що надає перевагу великому бізнесу. У чистому вигляді капіталізм — це суспільна система, що характеризується індивідуальною свободою, різноманітністю та динамічністю. Це система, яка розглядає людей як окремих осіб, без етнічних, релігійних чи інших колективних принципів, закріплених у законі. Це система, за якої кожен із нас робить власний вибір і повинен нести відповідальність за своє життя та щастя. Це система, у якій можливий довгостроковий мир і необмежене процвітання. Як сказала Айн Ренд, це система поділу економіки та держави.

Ідеал, як казала Айн Ренд, — це «вільний розум і вільні ринки».

Мистецтво

Мистецтво — це технологія душі. Мистецтво є продуктом трьох філософських дисциплін: метафізики, гносеології, етики. Метафізика та гносеологія є абстрактною основою етики. Етика — це прикладна наука, яка визначає кодекс цінностей, що керуватиме виборами та діями людини — виборами та діями, які визначають хід її життя; Етика — це техніка, яка забезпечує принципи та креслення. Мистецтво створює кінцевий продукт. Він будує модель.Айн Ренд, The Romantic Manifesto
Історії та музика, малюнки та скульптура, театр та танці — це частина людського досвіду. Об’єктивізм вважає, що мистецтво повинно бути впізнаваним та змістовним. Романтичний реалізм — це школа мистецтва, яка, на думку Айн Ренд, найкраще відбиває ідеал її філософії.

• Музика: мелодія та справжні людські емоції.
• Живопис: впізнавані предмети передають цінності.
• Скульптура: людські фігури, що виражають людяність мовою тіла.
• Література: розповідайте захопливі історії з героями, яких хотілося б знати.


Мистецтво змушує нас пережити оцінку в конкретній, відчутній формі. Наприклад, читаючи роман, ви можете відчути: «Так, таким може бути життя, я розумію цього персонажа, це я!». Або у вас може бути протилежна реакція: «Ні, це не те, як складається життя, мені не подобаються ці персонажі…». У будь-якому випадку, ви реагуєте на глибоке почуття життя. Твір мистецтва може викликати глибокі почуття, які нам часто важко передати словами.

Найкраще мистецтво, на думку Ренд, можна схарактеризувати як «романтичний реалізм». Реалісти-романтики представляють реалістичні історії, мелодії та форми, які висвітлюють героїчний характер людини, а особливо здатність людини до вільної волі та вибору, відданість цілям та мужність перед перешкодами. У власних романах Ренд розробила стиль «косого реалізму», який створював героїчних персонажів у сюжетах, зосереджених на ключових принципах та ідеях. Таким чином, світ її романів — це не просто повідомлення про світ, яким він є, а таким, яким він «міг би бути й повинен бути».

Мета художників-романтиків-реалістів — перенести нас у особливі світи краси. По дорозі митці покажуть нам добро проти зла, світло проти темряви або висловлять універсальні істини.