центр айн ренд в україні

Жити по об’єктивістськи

Хоча й побутує думка, що філософія – це щось малозрозуміле та непрактичне, але це ніяк не стосується філософії Айн Ренд. Навпаки, застосування її ідей допомагає у повсякденному житті, зокрема в ухваленні правильних рішень.

 

 

 

«Я насамперед прихильниця не капіталізму, а егоїзму; і я насамперед прихильниця не егоїзму, а розуму. Якщо хтось визнає верховенство розуму і послідовно застосовує його, слідує все інше».

 

Айн Ренд

 

 

Розум – Мета – Самоповага

 

Айн Ренд вважала, що людина, яка хоче жити гідно, має керуватися трьома найвищими наріжними життєвими цінностями: розумом, метою та самоповагою. 

 

  1. Розум — єдиний інструмент знання і єдиний стандарт істини.

 

Розум – це наш основний механізм виживання, єдина зброя, з якою ми народжуємося. І щоб жити щасливо, ми маємо цю зброю використовувати. Проте проблема багатьох людей у тому, що вони уникають думання. 

 

Думати – це означає докладати зусиль. Мислення не є автоматичним процесом, як робота шлунка, легень чи серця. Функціонування розуму – це вибір. У кожній ситуації ми вирішуємо, думати чи не думати, триматися своїх поглядів чи дивитися на світ очима інших.

 

  1. Мета — вибір бути щасливим, чого слід досягнути за допомогою розуму. 

 

Мета дозволяє людині встановити ієрархію своїх цінностей і позбавляє людину безглуздих внутрішніх конфліктів. Натомість людина без мети — живе хаотично. Вона не може сказати, що важливо для неї, а що ні, і тому вона безпорадно пливе за течією, підвладна тимчасовим примхам. Людина без мети не може насолоджуватися життям і не може бути щасливою. 

 

  1. Самоповага — непорушна певність, що ви варті щастя, що означає варті життя.

 

Самоповага спирається на здатність людини думати. Для того, щоб мати самоповагу, потрібно об’єктивно сприймати себе в контексті всього світу. 

 

Самоповага – це щось таке, що не можливо вбити в людині, але можна вбити її претензію на самоповагу.

 

 

Правила життя від Айн Ренд

 

З цінностей об’єктивізму можна вивести три правила життя, дотримуючись яких ви будете більш щасливою людиною.

 

 

Діяти розумно 

 

Розум дає нам можливість розуміти і сприймати світ навколо нас. І тільки завдяки розуму ми можемо зробити своє життя кращим.  

 

 

Мати чітке розуміння, навіщо ви використовуєте свій розум і чи використовуєте взагалі 

 

Багато речей у житті ми робимо, не задумуючись, тому що так заведено і нас так навчили батьки, вчителі тощо. Потрібно думати і ставити догми під сумнів. 

 

 

Завжди робити все із самоповагою 

Адже саме самоповага є тим інструментом, що не дозволяє нам застосувати наш розум в неправильний спосіб.